Spring naar inhoud

Organisaties

Als video-interactiebegeleider binnen een kinder- en peuteropvangorganisatie heb ik veel pedagogisch medewerkers gefilmd in interactie met baby's, peuters en basisschoolkinderen om zo de sensitieve responsiviteit en de basiscommunicatie te vergroten.

Mocht u behoefte hebben een VIB-traject in te zetten met een medewerker, dan kan ik u daarbij van dienst zijn. Ik sta geregistreerd als gecertificeerd Video-interactie begeleider bij het AIT, het landelijk orgaan dat de kwaliteit van VIB-ers en VHT-ers waarborgt en controleert. Ieder jaar moet ik voldoen aan de eisen die gesteld zijn door het AIT om mijn certificaat te behouden.

VIB is ook een prachtige methode om in te zetten in adoptie- en pleeggezinnen. Kinderen waarbij de hechting vaak onveilig gestart is geven vaak onduidelijke signalen af die niet altijd begrepen worden door adoptie- en pleegouders. VIB kan helpen de signalen te verduidelijken en het contact te verbeteren. Mocht u binnen uw organisatie behoefte hebben een VIB-traject in te zetten in een gezin, neemt u dan contact met mij op.

 

 

WhatsApp