Spring naar inhoud

Visie

Iedereen heeft een natuurlijke behoefte om zich te verbinden met anderen. Het is een aangeboren behoefte. Een baby vertoont bepaald gedrag om zo nabijheid, bescherming en verzorging uit te lokken. Als je hier als ouder of verzorger op een sensitieve manier op reageert dan zorgt dat voor verbinding, voor veilige hechting. Een veilige hechting is van levensbelang. Het is de blauwdruk van je bestaan. Het is bepalend voor alle relaties die je in je leven zult hebben. Bij het tot stand komen van die hechting zijn met name emotionele communicatie en het sociale contact enorm belangrijk. 

Vanuit die veilige nabijheid kan het kind de wereld gaan ontdekken. Het weet dat als het spannend wordt het altijd terug kan vallen op de veiligheid van degene waaraan het gehecht is. Veelal de ouders.

Daarnaast vraagt het ontdekken van de wereld op een veilige manier om kaders en grenzen. Deze zullen wij als ouders (hechtingsfiguren) dan ook moeten geven.

Om dit allemaal te bieden aan onze kinderen is het van groot belang dat wij als ouders sensitief zijn voor de initiatieven die onze kinderen nemen. We moeten deze initiatieven op een goede manier ontvangen en er op reageren. Iedereen wil namelijk gezien worden. Echt gezien. Door naar elkaar te kijken, elkaars initiatieven te zien en te ontvangen en daar vervolgens op te reageren ben je echt met elkaar in contact. Zo ontstaat er verbinding.
Dat is wat we nodig hebben, als kind, als volwassene, als mens.

Naast die verbinding moeten we zorgen dat wij een veilige en overzichtelijke omgeving scheppen door duidelijk te zijn én grenzen en regels te stellen die passend zijn bij de leeftijd van het kind.

Iedereen met jonge kinderen ervaart wel eens spanning in de opvoeding. Dat is niet raar, dat is heel normaal. Soms lijken die spanningen moeilijk te doorbreken en heb je als ouder(s) een steuntje in de rug nodig. Geen hulpverlening, geen registraties in digitale dossiers, maar gewoon iemand die eens met je mee kijkt. Die je kan laten zien dat je al heel veel goed doet in het opvoeden en begeleiden van je kind. Maar die ook in beeld brengt waar je misschien dingen anders zou kunnen doen. Laagdrempelig en zonder consequenties.

WhatsApp