Spring naar inhoud

Workshops

' Leren in verbinding '

De allerbelangrijkste taak die wij als volwassenen hebben in het leven van kinderen  is het stimuleren van een veilige hechting. Kinderen leren namelijk altijd in verbinding met een betrokken volwassene. Hand in hand!


Als we investeren in een veilige hechting vergroten we de kans voor een kind op een optimale ontwikkeling op cognitief, sociaal, emotioneel en fysiek gebied. Daarnaast vergroot een veilige hechting de veerkracht van een kind enorm. Hierdoor kan het kind ook op latere leeftijd beter omgaan met stress en tegenslag. Investeren in een veilige hechting van kinderen is investeren in de wereld!

Er blijkt bij veel professionals nog weinig kennis te zijn over dit essentiële onderwerp. Daarom bied ik een workshop aan voor pedagogisch medewerkers, leerkrachten  en pedagogisch coaches.

In een workshop over hechting en spel krijgen professionals meer inzicht in en bewustwording over hechting en wat een veilige of onveilige hechting betekent voor het kind en zijn/haar ontwikkeling. Daarnaast leren zij door eenvoudige spelletjes hechting te bevorderen.

Deze workshop kan ook door ouders, pleegouders of adoptieouders gevolgd worden. 


Mocht u als professional of ouder interesse hebben in het volgen van een workshop, neemt u dan contact met mij op. Dit kan via de contactpagina.

Mensen, Moeder, Kind, Baby, Vrouw

WhatsApp